Es celebra la tercera edició del Projecte RISCAP a l'hospital

El passat dia 28 i la setmana del 26 al 31 de gener, es va celebrar al Servei de Nefrologia, coordinat pel Dr. Albert Martínez-Castelao, la tercera edició del Projecte RISCAP.
Es tracta d’un programa organitzat per la Societat Espanyola de Nefrologia (SEN) que es dirigeix a metges d’atenció primària, els quals reben una formació teòrica de quatre hores sobre diferents temes de la patologia nefrològica i després fan un rotatori per les consultes externes de l’hospital. D’aquesta manera, se’ls mostra el maneig de la HTA refractària, la proteïnúria i hematúria, la malaltia renal crònica i nocions elementals del maneig del malalt amb tractament substitutiu renal, és a dir, hemodiàlisi, diàlisi peritoneal i trasplantament renal.
Sis metges de l’atenció primària de l’Àrea Metropolitana Sud han participat aquest any en el programa de formació continuada, amb gran interès, com mostren els resultats de l’enquesta de satisfacció que van realitzar en finalitzar el programa.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email