En l’avantguarda del tractament i la investigació del dolor neuropàtic

La Unitat de Dolor Crònic (del Servei d’Anestesiologia i Reanimació) i la Unitat de Neurofisiologia (del Servei de Neurologia) de l’HUB han posat en marxa conjuntament, des de fa poc més d’un any, una Unitat de Valoració i Tractament de Dolor Neuropàtic que es troba entre les capdavanters de l’Estat en el diagnòstic, tractament i investigació d’aquesta problemàtica.

El dolor neuropàtic és un dels àmbits importants dins del dolor crònic no neoplàsic i també del dolor de càncer. És un dels tipus de dolor més freqüents, però encara no s’aconsegueix tractar amb èxit en tots els casos, tot i que les expectatives milloren molt si s’estudia des d’una unitat especialitzada. Al mateix temps, és una de les àrees més prometedores en el camp de la investigació.

Aquesta unitat realitza visites molt especialitzades que inclouen un mètode de valoració del dolor neuropàtic anomenat QST (Quantitive Sensory Testing), un sistema innovador que, a través de la sensació tèrmica, vibratòria i tàctil, permet quantificar de forma precisa la integritat del sistema sensorial de la persona explorada.

Aquest mètode, recomanat des de la IASP (International Association for the Study of Pain), s’utilitza en recerca des fa més d’una dècada, però s’ha introduït des de fa pocs anys en la pràctica clínica. L’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat pioner en la seva introducció clínica a l’Estat Espanyol.

La Unitat tracta habitualment malalts resistents que no responen a medicació i mesures convencionals. És per això que cal una valoració molt definida i exacta que permeti ajustar tractaments invasius. En aquest sentit, realitza habitualment tractaments de terciarisme que van des d’aplicacions cutànies de solució medicamentosa amb difusió mitjançant estimulació elèctrica (iotoforesi) o aplicacions de pegats amb alta concentració de capsaïcina, en tots dos casos en règim d’hospital de dia, fins a tècniques intervencionistes. Aquestes tècniques s’inicien amb bloqueigs diagnòstics i la teràpia pot incloure múltiples alternatives: botox intramuscular, tècniques de radiofreqüència (polsada principalment, però també amb tècniques de neuròlisi i norotomies), o fins i tot la col·locació de bombes i catèteres per a infusió de medicació i catèteres de neuroestimulació periférica i/o central.

Altres activitats rellevants que formen part de la cartera de serveis de la Unitat de Valoració i Tractament del Dolor Neuropàtic de l’HUB són:

1. La participació en diversos assajos clínics en Fase II i Fase III relacionats amb el dolor neuropàtic, tant recolzats per la indústria com independents.

2. La posada en marxa d’un innovador projecte de predicció de resultats de tractament, que es presentaran en el Congrés de l’European Federation of IASP Chapters (Congrés Europeu del Dolor), que se celebrarà el proper mes d’octubre a Florència.

3. El desenvolupament d’una patent relacionada amb aquest projecte amb l’assistència de l’Oficina de Transferència de Resultats de la Investigació (OTRI) de l’IDIBELL.

Lideren aquesta unitat assistencial i de recerca el Dr. Víctor Mayoral, el Dr. Jordi Montero, el Dr. Ancor Serrano, la Dra. Misericordia Veciana i la Sra. Carmen Caro. Aquesta iniciativa ajuda a reforçar el paper capdavanter del nostre hospital en l’àmbit del dolor i, més en general, el seu paper com a centre referent en processos de terciarisme.

Juny 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email