El director general de l’IDIBELL, Emilià Pola, és el nou secretari de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER). L’ACER és una associació independent que agrupa 37 institucions amb personalitat jurídica pròpia establertes a Catalunya que tenen com a missió principal la realització d’activitats de recerca.

La vocació col·lectiva de les entitats associades és contribuir a definir les prioritats i polítiques científiques i de recerca a Catalunya, així com a optimitzar-ne la implementació i la gestió en els àmbits que els són propis.

La nova Junta de l’ACER es va constituir el dia 18 de gener. El president de l’entitat és Lluís Torner, director de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i, el secretari, Emilià Pola.

Actuen com a vocals Anna Cabré (directora del Centre d’Estudis Demogràfics, CED), Josep Antoni Planell (director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, IBEC) i Miquel Àngel Pericàs (director de l’Institut Català d’Investigació Química, ICIQ).

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email