Els trasplantaments simples mantenen la supervivència i augmenten el nombre de receptors finals

El nombre de trasplantaments entre donants i receptors de més de 60 anys podria ser més alt sense necessitat que augmentés la quantitat de donants. Aquest increment seria la conseqüència directa de fer més trasplantaments simples i menys de dobles perquè molts dels ronyons que només es consideren útils emparellats (Dual Kidney Transplantation), també podrien ser-ho individualment (Single Kidney Transplantation).

Aquesta pràctica clínica podria contribuir a mantenir els índexs de supervivència i augmentar el nombre de receptors finals. “Els ronyons individuals amb puntuació 4 en l’score de Ramuzzi ofereixen el mateix resultat funcional que els de puntuació entre 0 i 3”, explica el Dr. J.M. Cruzado, del Servei de Nefrologia de l’Hospital.

Cruzado i l’equip d’investigadors del servei de Nefrologia de l’hospital han valorat 376 biòpsies de preimplantació de ronyons realitzades entre 1996 i 2008 amb l’objectiu d’identificar predictors independents de supervivència del pacient i de l’empelt.

Els resultats de la investigació s’han publicat a l’American Journal of Transplantation, sota el títol “Long-term results of biopsy-guided selection and allocation of kidneys from older donors in older recipients”, i del qual en són autors els doctors L. Fernández Lorente, L. Riera, O. Bestard, M. Carrera, M. Gomà, N. Porta, J. Torras, E. Melilli, S. Gil-Vernet, J.M. Grinyó i J.M. Cruzado.

Per veure l’abstract d’aquest article, cliqueu aquí.

Maig 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email