Els tractaments personalitzats es consoliden en càncer de mama

Avui en dia, aproximadament la meitat de dones diagnosticades de càncer de mama han de rebre quimioteràpia per tractar el tumor. Aquest percentatge es pot reduir sensiblement en un futur amb les eines d’anàlisis genètiques, que permeten destriar els tumors menys agressius i, per tant, les pacients que es poden estalviar el tractament. Aquesta és una de les novetats que es van explicar a la jornada “Disminuint els efectes secundaris dels tractaments”, que va organitzar el passat 17 d’octubre la Unitat Funcional de Càncer de Mama de l’Hospital Universitari de Bellvitge i de l’Institut Català d’Oncologia. Aquesta és la Unitat més antiga de l’Estat i la que té un major volum de pacients de Catalunya.

L’acte va servir per commemorar el Dia Mundial Contra el Càncer de Mama, que es va celebrar el 19 d’octubre. Durant la jornada, que va reunir pacients i familiars a l’ICO L’Hospitalet, es van revisar els efectes secundaris dels tractaments de quimioteràpia i radioteràpia, les eines de què disposen els pacients per minimitzar-los, i les noves tècniques que afavoreixen la personalització de les teràpies.

La decisió que una pacient se sotmeti o no a quimioteràpia es pren en funció de variables clíniques, com ara la mida del tumor o la presència de cèl·lules tumorals en els ganglis axil·lars. Diferents estudis indiquen però, que en molts casos la quimioteràpia no aporta un benefici afegit i n’hi hauria prou amb cirurgia, hormonoteràpia i radioteràpia. De cada 100 pacients amb tumors de 2 centímetres o més petits, receptors hormonals positius i ganglis axil·lars nets, 85 se la podrien estalviar. De la resta, 7 o 8 igualment no superaran la malaltia, i les altres 7 o 8 sí que se salven gràcies a aquest tractament.

Les plataformes de gens són eines que analitzen diferents gens implicats en la progressió de la malaltia i ajuden a identificar si un tumor és d’alt risc i si respondrà o no a la quimioteràpia. Aquesta eina s’utilitza en dones amb tumors d’entre 1 i 3 centímetres, que no tinguin afectats els ganglis axil·lars i que responguin a tractaments hormonals (és a dir, que es poden tractar amb antiestrògens). Un estudi elaborat per la Unitat Funcional indica que el 44% d’aquestes pacients s’han pogut estalviar la quimioteràpia amb la reducció d’efectes secundaris, baixes laborals, desplaçaments i cost del tractament amb citostàtics que això suposa.

Els bons resultats fan que s’estudiï ampliar les anàlisis genètiques també a pacients que sí que tinguin els ganglis afectats, ja que en alguns casos també es podrien estalviar el tractament de quimioteràpia.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email