Els professors associats d’infermeria de l’HUB formen els futurs professionals

Els professionals que apareixen en aquesta fotografia són infermeres i infermers que, a més del seu treball assistencial, fora del seu horari laboral, tenen contracte amb la Universitat de Barcelona com a professors associats de l’Escola Universitària d’Infermeria del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, uns per fer el seguiment dels alumnes de les estades clíniques, i altres com a professors que imparteixen ensenyament teòric basat en l’experiència clínica i l’evidència científica.

El professor associat té un rol docent fonamental en la gestió del coneixement per als futurs professionals. Són la primera imatge del món professional que rep l’alumne. Durant les estades clíniques, realitzen un acompanyament dels alumnes dins del seu procés de formació pràctic, amb un permanent balanç entre la formació teòrica i la pràctica real en l’HUB. A través de l’establiment d’aquesta relació, el professor associat es converteix en un referent educatiu molt important per a l’alumne.

El món acadèmic i el món assistencial tenen en els professors associats un nexe d’unió de rellevància cabdal per a l’evolució d’aquells alumnes que, de forma individual, aniran omplint el seu currículum formatiu.

La tasca col·laborativa de l’HUB i la UB permet que professionals infermers de l’Hospital puguin ampliar la seva funció docent més enllà de la derivada de la mateixa pràctica clínica. El professor associat és un professional que ha de mantenir de forma constant una actualització dels seus coneixements i que ha de tenir aptituds per interactuar en dos mons, la Universitat i l’Hospital, fent que l’alumne interioritzi la seva pràctica clínica com un creixement personal i professional, respectant els valors d’ambdues institucions, així com els drets i responsabilitats envers els pacients.

Maig 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email