Els professionals participen en l’elecció dels valors que definiran el model de futur hospital

Després de l’anàlisi dels resultats obtinguts en l’enquesta digital englobada dintre de les accions referides a l’elaboració del Pla Estratègic 2013-2016-2020, els valors ‘Servei Públic’ i ‘Qualitat’ han estat els més votats amb un 56% i un 41%, respectivament.

‘Treball en equip’ i ‘Competència’ han estat els següents valors més escollits, amb el mateix percentatge de resposta (38%). Els altres valors que han obtingut un resultat significatiu han estat: ‘Recerca i innovació’ (36%), ‘Excel·lència’ (31%), ‘Eficiència’ (30%), ‘Implicació’ (22%), ‘Compromís’ (20%) i ‘Accessibilitat’ (20%).

L’enquesta va ser enviada a tots els professionals que treballen a l’Hospital Universitari de Bellvitge, tant al personal assistencial com al personal de suport. S’han registrat 318 enquestes completades. Els resultats obtinguts han estat processats indistintament.

Amb la participació de tots els treballadors de l’HUB ha estat possible obtenir uns resultats clars i consensuats que ajudaran a definir l’estratègia del futur model d’hospital.

El llistat de valors presents en l’enquesta digital enviada van ser escollits en consonància amb els valors definits en l’estratègia actual de l’Institut Català de la Salut, del Servei Català de la Salut (CatSalut) i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Valors més votats % de vots
Servei Públic 56
Qualitat 41
Treball en equip 38
Competència 38
Recerca i innovació 36
Excel·lència 31
Eficiència 30
Implicació 22
Compromís 20
Accessibilitat 20

Febrer 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email