Els professionals d’Atenció a l’Usuari de la GTMS coordinen la seva activitat

El nou model organitzatiu de la Gerència Territorial Metropolitana Sud preveu la coordinació de l’atenció a l’usuari del territori des de la Unitat d’Atenció a l’Usuari Territorial de la GTMS, tal com es fa en la resta de direccions o unitats.

La coordinació dels dispositius d’atenció a l’usuari de l’atenció primària i l’atenció especialitzada té els objectius de racionalitzar l’ús dels recursos; reduir les demores i desplaçaments dels usuaris (finestra única); desburocratitzar, en la mesura del possible, el funcionament de les unitats (utilització de tecnologia); unificar la formació dels seus professionals, i compartir objectius.

En aquest moment, s’han dut a terme 5 reunions del Grup d’Atenció a l’Usuari Territorial que han donat com a resultat la definició de funcions i objectius del Grup Territorial, així com també el document, ja aprovat, de propostes de formació en atenció a l’usuari per a l’any 2012.

Estan en fase d’elaboració altres documents, com ara la Cartera de Serveis d’Atenció a l’Usuari, entre d’altres, que definiran la línia de treball del territori en l’àmbit de l’atenció a l’usuari.

Gener 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email