Els professionals assistencials escullen els membres de la Junta Clínica 2015-2017

Els dies 30 de juny i 1 de juliol, es van celebrar les votacions per a l’elecció dels membres de la Junta Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge per al període 2015-2017.

Segons els resultats provisionals, els professionals escollits com a membres electes per integrar les diferents vocalies de la Junta Clínica han estat el Dr. Enric Condom i el Dr. Antoni Sabaté (caps de servei), el Dr. Ignacio Escobar i el Dr. Josep Llop (caps de secció), la Dra. Irene Bermell i el Dr. David Chivite (facultatius especialistes), el Dr. Pau Cerdà (metge resident), la Sra. Elena Castillo i el Sr. Marc Moliner (supervisors d’infermeria), i la Sra. Gilma Lavinia López i la Sra. Estefanía Iglesias (ATS/DI).

La Junta Clínica és un òrgan participatiu d’assessorament al Comitè de Direcció que vetlla pel bon funcionament de la pràctica assistencial. Elabora la proposta d’objectius assistencials biennals per al Comitè de Direcció; informa i assessora, a requeriment del Comitè de Direcció, en totes aquelles matèries d’incidència directa en les activitats assistencials de l’hospital, i fa el seguiment dels objectius de les comissions clíniques que en depenen, com un vehicle més de comunicació entre els professionals i les direccions assistencials.

La finalització del període de presentació de reclamacions sobre els resultats serà el dia 6 de juliol. Un cop realitzada la resolució, es publicaran els resultats definitius el dia 8 del mateix mes i el dia 10 tindrà lloc la constitució de la nova Junta.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email