Els membres electes de la Junta Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge reunits avui, han fet públic un manifest en relació amb la convocatòria del Referèndum de l’1 d’octubre, que reproduïm a continuació.

MANIFEST DELS MEMBRES ELECTES DE LA JUNTA CLÍNICA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE

En relació amb la convocatòria del Referèndum de l’1 d’octubre i els greus esdeveniments posteriors, els membres electes de la Junta Clínica manifestem la nostra preocupació per:

  • La manca d’un debat democràtic com a via per resoldre les legítimes reivindicacions de la ciutadania de Catalunya.
  • L’impacte que les mesures d’intervenció de la Generalitat han tingut i poden tenir en l’àmbit de la gestió, dels nostres serveis sanitaris i de la recerca biomèdica.

En aquest sentit, els membres electes de la Junta Clínica, com a professionals de la salut i com a ciutadans de Catalunya, no podem restar al marge dels anhels de la societat per expressar-se democràticament, per la qual cosa demanem reprendre les vies de diàleg, que es retorni l’àmbit propi competencial a la Generalitat de Catalunya i que s’articulin de manera consensuada els mecanismes democràtics perquè el poble de Catalunya es pugui manifestar lliurement pel seu futur.

28 de setembre de 2017

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email