Els dispositius de determinació automàtica de l’índex turmell-braç podrien no detectar patologia isquèmica de membres inferiors

No existeix concordança entre els valors de l’índex turmell-braç (ITB) obtinguts amb dispositius de determinació automàtica i els obtinguts manualment, cosa que fa pensar que els dispositius automàtics podrien no detectar patologia isquèmica de membres inferiors en pacients amb malaltia arterial perifèrica. Aquestes són les conclusions de la comunicacióAvaluació dels mètodes de detecció automàtica en el càlcul d’índex turmell-braç, que professionals del Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital Universitari de Bellvitge van presentar en el XVI Congrés Nacional del Capítol de Diagnòstic Vascular de la Societat Espanyola d’Angiologia i Cirurgia Vascular (SEACV), a Ezcaray, La Rioja, i pel qual van obtenir el primer premi a la millor comunicació.

L’índex turmell-braç és una eina diagnòstica que compara la pressió sistòlica de les artèries dels turmells amb la de les artèries braquials. Una pressió inferior detectada a la cama és una indicació de malaltia perifèrica vascular. De maig a agost de 2013, es va realitzar aquest estudi prospectiu en pacients atesos al laboratori vascular de l’Hospital Universitari de Bellvitge. S’hi van incloure de forma consecutiva 116 pacients (95% homes), dels quals el 21% eren asimptomàtics, el 66% claudicants i el 13% amb isquèmia crítica. Es van practicar mesuraments manuals i automàtics amb WatchBPoffice (Microlife) dels índexs turmell-braç, i la comparació va mostrar que els índexs obtinguts manualment eren més baixos que els obtinguts mitjançant mesura automàtica, especialment en pacients amb pressions absolutes més baixes.

Els autors d’aquesta investigació han estat la Dra. Montserrat Monfort, la Sra. Ana García Lorenzo, el Dr. Xavier Martí Mestre, la Dra. Mireia Cussó, el Dr. Antonio Romera i el Dr. Ramon Vila.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email