• A Espanya existeixen més de 4.000 pacients d’ELA i anualment es diagnostiquen uns 900 casos.
  • L’Hospital Universitari de Bellvitge celebra la V Jornada d’Actualització en ELA, en la qual s’abordarà l’estat actual de la investigació de nous models animals d’identificació de dianes terapèutiques amb experts nacionals i internacionals.
  • La investigació en ELA a Catalunya requereix un treball en xarxa amb centres punters d’arreu del món en diverses línies de recerca bàsica.
  • L’abordatge multidisciplinari de l’ELA aconsegueix duplicar la supervivència dels pacients que la pateixen.

L’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és una malaltia neurològica degenerativa d’evolució ràpida. Aquesta provoca la pèrdua de les neurones motores del còrtex cerebral, el tronc de l’encèfal i l’asta anterior de la medul·la espinal. L’ELA genera una discapacitat física progressiva, malgrat que, generalment, les funcions intel·lectuals dels pacients no es veuen afectades. Els tractaments existents actualment milloren la qualitat de vida i prolonguen la supervivència dels pacients, tot i que la investigació és un factor clau per dissenyar tractaments més pal·liatius que permetin millorar encara més el seu pronòstic de vida.

En aquest sentit, l’Hospital Universitari de Bellvitge celebra la V Jornada d’Actualització en ELA, el proper divendres 20 de juny amb Motiu del Dia Mundial de l’ELA (21 de juny). “Fins ara s’ha comprovat que les teràpies que funcionen en els models animals actuals fracassen repetidament a l’hora de ser traslladades als humans. És per això que les investigacions actuals es centren en la cerca d’un nou model animal per realitzar estudis etiopatogènics i assaigs en fase preclínica amb l’objectiu de demostrar l’eficàcia del fàrmac”, explica la Dra. Mònica Povedano, responsable de la Unitat Funcional d’ELA i Altres Malalties de la Motoneurona de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

La jornada comptarà amb la participació del grup de recerca format pel Prof. Wim Robberecht i el Prof. Ludo Van den Bosch, del Vesalius Research Center de Lovaina (Bèlgica), un dels més reconeguts mundialment en el seu àmbit. Concretament, el Prof. Robberecht dirigeix una línia contínua de recerca que va des de la tasca de cribratge i identificació de nous objectius d’intervenció en un model animal, fins a l’exploració del potencial terapèutic dels objectius més prometedors i la seva validació final en pacients. El seu principal col·laborador, el Prof. Ludo Van den Bosch, presentarà l’estat actual d’aquestes recerques.

Un altre aspecte rellevant de la Jornada és la taula rodona on els responsables de diversos projectes de recerca bàsica sobre l’ELA a Catalunya explicaran les seves investigacions. Tots aquests grups treballen en xarxa amb altres centres punters d’arreu del món i, entre d’altres, investiguen temes com ara la toxicitat neuronal i el seu paper en la mort de les neurones motores, la identificació de biomarcadors per al diagnòstic precoç i el seguiment de l’evolució de la malaltia, o l’estudi de noves dianes terapèutiques en l’estructura de la neurona motora. “La metabolómica és un biomarcador que indica la progressió d’estratificació de la malaltia cosa que ens ajuda en la millora del coneixement de l’ELA. Així mateix, permet conèixer en profunditat el seguiment d’efectivitat d’un fàrmac en assaig”, afirma la Dra. Povedano.

Anualment, a Espanya es diagnostiquen aproximadament uns 900 casos d’ELA, amb un número total de 4.000 persones afectades. La Unitat Multidisciplinària d’Atenció a l’ELA de l’Hospital Universitari de Bellvitge és la que tracta més pacients a l’Estat espanyol. Les dades demostren que els hospitals que ofereixen un tractament multidisciplinari de l’ELA dupliquen la super­vivència dels seus pacients en comparació amb els que només disposen un Servei de Neurologia. “A la Unitat Multidisciplinària d’ELA de l’hospital a part d’abordar de la manera més eficaç el diagnòstic i tractament de les diverses complicacions, s’hi realitza un seguiment continuat a nivell psicosocial, emocional i funcional del pacient”, assegura la Dra. Povedano. L’ELA no és només un fenomen clínic, és una malaltia que afecta la persona des de tots els punts de vista. “Tan importants són els aspectes clínics com abordar i comprendre el difícil procés d’acceptació per part del pacient d’una malaltia que avui per avui és d’evolució ràpida i irreversible, o bé la noció del temps que té el malalt, molt diferent que la que pot tenir el metge o l’investigador”, afegeix.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email