Una estada de set mesos del Dr. Gornals als Estats Units ha permès posar en marxa aquesta tècnica.

La Unitat d’Endoscòpia Digestiva del Servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha superat ja la xifra de 100 ecoendoscòpies realitzades, al cap de sis mesos de la introducció en el nostre centre d’aquesta nova tècnica, amb uns balanç molt positiu tant a nivell de resultats com de baixa taxa de complicacions.

L’ecoendoscòpia o ultrasonografia endoscòpica (USE) es va posar en marxa a l’Hospital Universitari de Bellvitge a finals de novembre de 2007, després d’un acurat procés de preparació que va incloure una estada de set mesos del Dr. Joan B. Gornals en un centre punter de l’Estat de Texas (Estats Units), a càrrec de l’Hospital.

Concretament, el Dr. Gornals va treballar del juny al desembre de 2006 a la University of Texas Medical Branch (UTMB) de Galveston, juntament amb el Dr. Manoop S. Buthani, un dels especialistes que van protagonitzar en primera persona fa uns quinze anys la posada a punt d’aquesta tècnica a la Medical University of South Carolina.

Després de la seva estada a Texas, el Dr. Gornals va completar la seva formació entre el gener i l’abril de 2007 a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona amb la Dra. Àngels Ginés, una de les principals especialistes espanyoles en la matèria, i aquest any 2008 ha realitzat una estada d’una setmana a l’Institut Paoli-Calmettes de Marsella amb el Dr. Marc Giovaninni.

L’ecoendoscòpia és una exploració que combina la visió endoscòpica amb l’ecogràfica gràcies a la incorporació a la punta del tub endoscòpic d’un transductor ecogràfic. D’aquesta manera, per una banda s’aconsegueix acostar al màxim l’ecògraf a l’òrgan que ha de ser explorat, i per altra banda es combinen dos sistemes de visió, de manera que l’exploració pot ser més acurada i al mateix temps molt menys agressiva que no una exploració amb cirurgia oberta.

És una prova que té un impacte clínic molt important en el tractament que reben finalment els pacients, ja que permet decidir amb més precisió si necessiten tractament quirúrgic, quimioteràpia, tractament combinat, o alguna altra opció.

S’aplica principalment en l’estudi de tumors digestius (esòfag i estómac), però té també una utilitat important en càncer de pulmó, pàncrees, via biliar i recte. Es fa servir, així mateix, per valorar la resposta del càncer al tractament, per al diagnòstic de tumors submucosos, adenopaties i limfoma, i per a la detecció de lesions vasculars. Es practica amb sedació profunda i requereix la presència d’un anestesiòleg.

A part de la funció estrictament exploratòria, té també una part intervencionista, consistent en la possibilitat de realitzar una punció per extreure mostres dels ganglis que envolten el tumor i de lesions tumorals (pàncrees, mediastí, via biliar…). Aquesta mostra és analitzada in situ al microscopi per un citopatòleg en el marc del mateix procés de la intervenció ecoendoscòpica.

A més, en l’àmbit de l’aportació terapèutica té aplicacions potencials en el drenatge de quists i alguns tractaments contra el dolor.

Tot aquest ventall d’utilitats fa que hagi estat una tècnica molt esperada i que cada vegada siguin més els pacients que, per protocol, s’han de fer una ecoendoscòpia.

L’experiència a l’Hospital Universitari de Bellvitge es va iniciar el 20 de novembre del 2007, amb un estudi de valoració de resposta d’un càncer. Des d’aleshores ja s’han fet intervencions a més de 100 pacients, molts dels quals procedents d’hospitals comarcals, amb una agenda d’intervencions de dos dies a la setmana. En 27 d’aquests 100 primers casos s’ha practicat una punció d’extracció d’una mostra analitzada in situ.

Amb motiu de la posada en marxa d’aquesta nova tècnica, la Unitat d’Endoscòpia Digestiva ha estat organitzant sessions informatives en diferents serveis de l’Hospital (Aparell Digestiu, Oncologia, Cirurgia, Hematologia, Pneumologia, Infermeria, etc).

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Servei de l’Aparell Digestiu

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email