La Societat Europea de Ginecologia Oncològica (ESGO) ha reconegut el Servei de Ginecologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge com a centre d’expertesa en ginecologia oncològica amb capacitat per a la formació oficial d’aquesta especialitat. El reconeixement és extensiu a tota la Unitat Funcional de Ginecologia Oncològica de l’HUB i l’ICO.
La decisió va ser presa en el consell directiu de l’ESGO que va tenir lloc el passat 8 d’agost. L’acreditació és vàlida per a cinc anys i implica la creació d’un lloc de formació d’expertesa (fellowship) en l’especialitat per un període de dos anys.
Per bé que la ginecologia oncològica no és encara una especialitat oficial a Espanya, sí que està plenament reconeguda pels òrgans competents europeus. Amb aquest habilitació, es completa la capacitat docent i de recerca del Servei de Ginecologia, que suma un fellow europeu de robòtica (SERGS), un fellow europeu de ginecologia oncològica (ESGO) i un màster oficial de la Universitat de Barcelona (UB). En aquest sentit, és un servei únic a l’Estat Espanyol.
El Dr. Jordi Ponce, cap del Servei de Ginecologia, destaca que “no ho considerem tant un premi com un incentiu per continuar treballant de manera constant. Hem consolidat un equip excepcional, que té tot el mèrit del que s’ha aconseguit, i farem el possible per mantenir-ho ben actiu”.
La Dra. Montserrat Figuerola, directora gerent de l’hospital, ha felicitat el Servei a través del Dr. Ponce i ha informat les direccions de l’ICS i el CatSalut d’aquest reconeixement.

Una intervenció amb el robot DaVinci

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email