El 26 de maig, han estat publicats a la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine els resultats preliminars d’un assaig clínic sobre l’ús de diürètics en insuficiència cardíaca aguda en el qual ha participat el Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

El Servei d’Urgències de l’HUB participa en un estudi publicat a ‘The New England Journal of Medicine’ sobre diüresi en insuficiència cardíaca

Es tracta d’un assaig clínic en fase IV, multicèntric, controlat i aleatoritzat, per avaluar l’eficàcia i la seguretat de tres pautes d’administració de furosemida en pacients amb descompensació aguda moderada o greu d’insuficiència cardíaca crònica.

Podeu veure la publicació clicant aquí.

Les pautes avaluades van ser furosemida 20 mg / 8 h / EV, 20 mg / 6 h / EV i perfusió contínua (250 mg de furosemida en 250 ml d’SF a 10 ml/hora en 24 hores), totes elles d’un bolus inicial de 40 mg de furosemida EV.

Els resultats, que es mostren en aquesta taula, conclouen que les tres pautes no presenten diferències significatives en la millora de la dispnea, la saturació d’oxigen i l’increment de la funció renal. Únicament la perfusió contínua mostra xifres més altes de diüresis totals.

Juliol 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email