Aquesta nova tècnica està permetent reduir la mortalitat per aneurismes fissurats del 80 % al 20 %

L’Hospital Universitari de Bellvitge, a través del seu Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular, és centre de referència i un dels dos centres de l’Estat amb més experiència en implantació d’endopròtesis aòrtiques per tractar els aneurismes fissurats, amb un total de 18 casos realitzats fins ara i uns resultats molt positius.

L’aneurisma fissurat de l’aorta és una dilatació d’aquesta artèria amb trencament i la consegüent hemorràgia i shock hipovolèmic. És causa d’una altíssima mortalitat.

El temps que passa entre el primer símptoma i el tractament és crucial per al pronòstic. Per aquest motiu, en primer lloc, cal incrementar la sensibilització, tant entre la població com entre els metges de capçalera, sobre la importància d’una correcta interpretació dels símptomes, especialment el dolor abdominal i hipotensió.

Una altra estratègia de futur fonamental és el cribratge o diagnòstic previ entre els pacients amb factors de risc, com ara les persones hipertenses, amb arteriosclerosi, amb antecedents familiars amb aneurisma, i amb edat superior a 60 anys. Una detecció prèvia d’un aneurisma de risc té com a resultat una supervivència superior al 95%.

Quan ja s’ha produït la fissura de l’aneurisma, fins fa pocs anys l’única opció existent era una intervenció quirúrgica amb anestèsia general. La intervenció consisteix en la substitució del sector afectat per una pròtesi sintètica, prèvia laparotomia, és a dir, a través de l’abdomen obert, per a la qual cosa cal interrompre la circulació per l’aorta i reduir la pèrdua de sang.

Com a alternativa a això, recentment s’ha desenvolupat la implantació d’una endopròtesi aòrtica, tècnica de l’àmbit de la cirurgia endovascular que el Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital Universitari de Bellvitge va començar a aplicar fa uns tres anys.

Aquesta tècnica permet introduir per l’artèria femoral, amb anestèsia local, una guia/catèter que puja fins al sector sa de l’aorta superior a l’aneurisma. En aquest punt es diposita un baló per ocluir l’artèria o bé es col·loca directament una endopròtesi. Aquest és un dispositiu que es trasllada plegat dins d’un tub i que es desplega en el punt adequat per excloure l’aneurisma de la circulació i reduir la taxa de fissuracions en no rebre l’impacte de la pressió arterial. Mentre que amb la cirurgia clàssica la mortalitat és del 80 %, amb aquesta tècnica es redueix fins a aproximadament un 20 %.

Per poder aplicar aquesta tècnica es necessiten una sèrie de condicions materials i humanes, començant per un equip de professionals expert i amb disponibilitat per efectuar aquesta intervenció amb caràcter urgent. Així mateix, es necessita un equipament d’imatge en quiròfan, un protocol de diagnòstic ràpid per part del Servei de Radiodiagnòstic, l’autorització del centre per disposar d’un estoc de pròtesis, i un acord especial de subministrament amb la companyia fabricant de les pròtesis.

Tot i que, per certes limitacions anatòmiques, no tots els pacients es poden beneficiar d’aquesta intervenció, una part important del malalts, aproximadament la meitat, són tractats ja amb cirurgia endovascular, cosa que ha permès incrementar de forma espectacular la seva supervivència i qualitat de vida.

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Implantació d’endopròtesis aòrtiques

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email