El seguiment dels pacients no presentats permet reprogramar visites i millorar el funcionament de l'hospital

El seguiment dels pacients no presentats a les visites i proves programades a Consultes Externes, Gabinets i Radiodiagnòstic de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha permès reduir el nombre d’absències i conèixer quantes visites i proves es deixen de realitzar diàriament, juntament amb el motiu pel qual els pacients no assisteixen. Aquests són els resultats de la comunicació “La gestió dels pacients no presentats i el seu impacte en el ciutadà i en el funcionament del centre” elaborada pels equips de la Sra. Pilar Redon i la Sra. Laura del Villar i presentada en el marc de la VI Jornada d’Administratius de l’ICS. Aquesta comunicació va ser inclosa entre els 10 millors treballs presentats durant la jornada.

Mitjançant el seguiment telefònic, durant el període d’estudi, s’ha aconseguit reprogramar un 55,4% de pacients no programats per a proves en el Servei de Radiodiagnòstic i un 70,66% de les absències produïdes a Consultes Externes. Així com també l’anul·lació d’un 20% de peticions amb la conseqüent actualització de la informació del sistema. Igualment, s’han pogut detectar els exitus que han estat comunicats a l’Arxiu d’Històries Clíniques.

Conscienciar els usuaris de la importància de respectar les dates de les visites i/o proves i anul·lar-les, en cas necessari, amb antelació és una actitud clau per a la millora de la salut dels pacients. En aquest sentit, la implementació d’un circuit de pacients no presentats ha permès ordenar i organitzar la informació existent en el sistema. S’han reprogramat aquelles visites i proves que, d’acord amb la prescripció mèdica i l’actitud del pacient, està previst que es realitzin. L’estudi també demostra que els pacients valoren molt positivament el contacte directe i personalitzat, fet que pot incidir positivament en l’actitud del pacient davant d’una possible futura absència.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email