El sagnat actiu actua com a factor pronòstic en pacients cirròtics

En el XXII Congrés de la Societat Catalana de Digestologia, que va tenir lloc a Tarragona del 31 de gener al 2 de febrer de 2013, es va concedir el premi al millor pòster a la comunicació titulada Valor del sangrado activo como factor pronóstico en pacientes cirróticos Child Pugh B con hemorragia digestiva por varices esofágicas, signada pel Dr. José Castellote (investigador principal), la Dra. Anna Girbau, la Dra. Rosa Rota, la Dra. Eva Dueñas, la Dra. Carme Baliellas i el Dr. Xavier Xiol, tots ells del Servei d’Aparell Digestiu de l’HUB.

Les conclusions principals van ser que, en el subgrup de pacients en estadi B segons l’escala Child-Pugh, el sagnat actiu en el moment de l’endoscòpia no s’associa significativament al fracàs del tractament, ni tampoc a la mort als 42 dies ni a la supervivència a llarg termini. Per tant, cal definir millor en quins casos el reduït nombre de pacients que sagnen per varius esofàgiques en aquest estadi de cirrosi poden beneficiar-se del tractament radiològic precoç.

Per aportar més coneixements a la qüestió, el treball guardonat va avaluar l’evolució de 221 pacients amb cirrosi ingressats a l’Hospital Universitari de Bellvitge entre 2006 i 2011 en relació amb el sagnat i es van buscar també altres factors de risc amb valor predictiu de mortalitat.

Anteriorment, el sagnat actiu en el moment de l’endoscòpia s’havia descrit com un factor pronòstic de mortalitat en pacients amb cirrosi que presenten hemorràgia digestiva alta per varius esofàgiques. Per aquest motiu, recentment s’ha proposat que, en determinats estadis avançats de la malaltia, si hi ha sagnat actiu en el moment de l’endoscòpia es realitzi precoçment una derivació portosistèmica intrahepàtica (obertura d’una nova connexió sanguínia mitjançant radiologia).

Podeu veure la comunicació clicant aquí.

Abril 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email