El Programa d’Atenció Renal millora la qualitat de vida dels pacients

El passat 6 de juny, l’Hospital Universitari de Bellvitge va signar l’acord amb AMGEN que permetrà implementar i desenvolupar el Programa d’Atenció Renal (PAR) per a la millora de l’atenció integral dels pacients amb malaltia renal crònica (MRC). El maneig integral d’aquesta malaltia aconsegueix frenar la pèrdua progressiva de la funció renal, cosa que suposa una millora significativa en la qualitat de vida del pacient, ja que endarrereix la necessitat del tractament amb diàlisi. Així mateix, també suposa un important estalvi de costos sanitaris.

“Disminuir la velocitat de progressió de la malaltia renal endarrereix la necessitat de tractament renal substitutiu guanyant qualitat de vida, i reduint la morbiditat i mortalitat cardiovascular associada”, assegura el Dr. Josep Maria Grinyó, cap del Servei de Nefrologia de l’hospital. “La implementació d’aquest programa suposa una reducció significativa dels costos del pacient i, en conseqüència, del sistema sanitari en general”, afegeix.

El cost dels malalts renals creix de forma exponencial quan aquests passen de l’estadi 3 de la malaltia a l’estadi 5, a causa de la necessitat d’iniciar el tractament renal substitutiu (diàlisi). “Els pacients amb malaltia renal crònica suposen aproximadament un 2,5% del pressupost del Sistema Nacional de Salut i la seva prevalença continua creixent. És per això que resulta de vital importància iniciar programes per millorar la qualitat de vida d’aquests malalts i el maneig de la malaltia”, explica el cap de secció de Nefrologia, el Dr. Martínez Castelao. Aquest acord facilitarà els mitjans necessaris per a reforçar l’activitat assistencial, tant pel que fa a la formació mèdica continuada del pacient com en les mesures adequades per a millorar i reforçar el compliment terapèutic. 

Juny 1023

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email