El personal d’Atenció a l’Usuari del nostre Hospital forma part del conjunt de professionals de la Unitat d’Atenció a l’Usuari i Suport a la Gestió Administrativa Assistencial de l’HUB. En conjunt, aquests professionals tenen com a funcions comunes les de fer de pont entre l’organització i l’usuari, alhora que coordinen les seves tasques amb les de la resta dels professionals de l’Hospital per a l’assoliment dels objectius comuns.

El personal d’Atenció a l’Usuari de l'HUB dóna resposta a les reclamacions, agraïments i suggeriments dels usuaris i coordina el voluntariat

L’àmbit de Suggeriments i Reclamacions s’encarrega d’atendre i donar resposta a les reclamacions dels nostres usuaris, de gestionar tràmits derivats de l’assistència que han rebut al nostre centre (prestacions ortopèdiques, receptes, etc.), de fer arribar als professionals els agraïments i suggeriments, de donar informació i assessorar en l’elaboració i gestió del document de voluntats anticipades i de gestionar les sol·licituds de segona opinió d’acord amb el Decret del Departament de Salut.

La seva tasca, de proximitat al ciutadà, es desenvolupa amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat al nostre centre, i de contribuir a la personalització i humanització de l’assistència que s’hi presta.

Correspon també a la Unitat d’Atenció a l’Usuari i Suport a la Gestió Administrativa Assistencial la coordinació de les diferents entitats de voluntariat que col·laboren amb el nostre centre, i l’organització i el seguiment del seu servei dins de l’Hospital. Els voluntaris fan, principalment, tasques d’acompanyament de malalts (Azinnia, Associació Espanyola contra el Càncer, Club de Trasplantats Hepàtics i Cors Nous) i també de suport al centre per a l’adaptació dels usuaris a canvis organitzatius que es puguin donar de manera puntual.

En definitiva, el personal de la Unitat gestiona i treballa amb l’objectiu de la millora contínua de la qualitat del servei que presta als usuaris i als professionals de l’Hospital.

Febrer 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email