El personal administratiu de les plantes d’hospitalització i dels serveis centrals (laboratoris, Radiodiagnòstic, bloc quirúrgic i Anatomia Patològica) forma part del conjunt de professionals de la Unitat d’Atenció a l’Usuari i Suport a la Gestió Administrativa Assistencial de l’HUB. En conjunt, aquests professionals tenen com a funcions comunes les de fer de pont entre l’organització i l’usuari, alhora que coordinen les seves tasques amb les de la resta de professionals de l’Hospital per a l’assoliment dels objectius comuns.

El personal administratiu d’hospitalització i serveis centrals de l’HUB dóna resposta a les necessitats d’usuaris i professionals

Les secretaries de les plantes d’hospitalització s’encarreguen, entre d’altres tasques, de gestionar els tràmits derivats de l’estada hospitalària, ja sigui abans de l’ingrés, durant l’estada, o després de l’alta mèdica.

Per veure un recull de les fotos de grup, cliqueu aquí.

El personal administratiu de l’àrea de laboratoris realitza tota la tramitació de les sol·licituds mèdiques d’anàlisis programades i gestiona els informes d’anàlisis de laboratori, tant per a l’HUB com per a centres externs. També participa molt activament en la implantació i manteniment de l’activitat qualitològica del Laboratori Clínic, que ha permès tant la certificació d’aquest servei segons la norma UNE-EN ISO 9001, d’obligada adhesió per als laboratoris de l’ICS, com l’acreditació segons la norma UNE-EN ISO 15189, en la qual el nostre centre ha estat pioner a Catalunya.

El personal administratiu del bloc quirúrgic realitza diferents tasques, entre les quals destaquen la planificació i assignació de quiròfans a serveis quirúrgics; el control i la informació sobre la cirurgia programada i urgent als professionals dels quiròfans, o la captura de les pròtesis implantades en intervencions quirúrgiques i l’informe per carta al pacient, entre d’altres.

En l’àmbit del radiodiagnòstic, els administratius i administratives s’encarreguen de diferents gestions, com ara la programació de les peticions sol·licitades pel personal mèdic. Cursen tota la tramitació corresponent a l’ingrés del pacient quan la prova ho requereix, i s’encarreguen de la programació i control de tots els productes intermedis.

Per la seva banda, l’equip administratiu d’Anatomia Patològica té assignades diferents funcions, com ara la realització d’informes de les mostres de les biòpsies, citologies i autòpsies clíniques que arriben diàriament a aquest servei.

En definitiva, el personal de la Unitat gestiona i treballa amb l’objectiu de la millora contínua de la qualitat del servei que presta als usuaris i als professionals de l’Hospital.

Març de 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email