El perfil metabòlic del pacient candidat a cirurgia bariàtrica permet detectar precoçment l'apnea del son greu

El passat 11 d’abril, la Dra. Mercè Gasa Galmes va presentar la tesi “Impacte de la síndrome d’apnea-hipoapnea obstructiva del son (SAOS) en l’obesitat greu”, a l’aula de graus de la Universitat de Barcelona (Campus Bellvitge). La directora de la tesi ha estat la Dra. Carmen Monasterio Ponsa, cap de secció de la Unitat d’Estudis Respiratoris del Son del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, i la qualificació obtinguda d’excel·lent cum laude, a més de ser convalidada amb menció europea.

Les conclusions dels tres treballs d’investigació integrats en la tesi posen de manifest que la SAOS s’associa amb un perfil metabòlic pitjor en el pacient obès mòrbid candidat a cirurgia bariàtrica (CB), amb independència de l’edat, el sexe i l’adipositat central que tingui. Així mateix, el model de predicció proposat podria ser una eina inicial molt útil per detectar precoçment la SAOS greu en programes multidisciplinaris de cirurgia bariàtrica.

La tesi conclou també que la pèrdua ponderal després d’un any de seguiment posterior a la cirurgia suposa una millora significativa de la gravetat de la SAOS en la majoria dels pacients. Encara que més d’una tercera part continuen presentant una SAOS residual de caràcter lleu-moderada malgrat haver assolit una pèrdua ponderal òptima.

Juny 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email