El pacient ben informat i complidor reingressa menys i millora significativament la seva qualitat de vida

En els pacients que pateixen malalties cròniques la informació de qualitat és clau per tal que aquests coneguin la seva malaltia i aprenguin bones conductes d’autocura que ajudin a millorar la seva qualitat de vida. En aquest sentit, també resulta molt important que els pacients comparteixin la informació i les seves experiències amb altres pacients que es troben en les mateixes circumstàncies de salut, sempre guiats pels professionals sanitaris. És per aquest motiu, que els professionals de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en els darrers anys, han organitzat diverses sessions en grup amb pacients crònics de patologies com ara la malaltia pulmonar obstructiva crònica o la insuficiència cardíaca, malaltia en la qual han estats pioners a nivell hospitalari.

Després dels bons resultats obtinguts en experiències anteriors, aquest mes d’octubre s’ha posat en marxa a l’Hospital el tercer grup de pacients d’insuficiència cardíaca, amb la participació d’11 persones. “S’han seleccionat aquells pacients que hi poden participar perquè així ho permet el seu estat de salut però que, a més, han expressat una voluntat i una motivació”, explica el Dr. González Costello, de la Unitat Funcional d’Insuficiència Cardíaca i Trasplantament Cardíac de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Els resultats dels primers grups de pacients en insuficiència cardíaca que es van organitzar a l’Hospital Universitari de Bellvitge corroboren la utilitat de la iniciativa. Així, els participants en el primer grup van expressar una satisfacció de 4,8 sobre 5, i van demostrar un grau de coneixement de la malaltia del 90%, quan abans de començar les sessions era del 72%. També van respondre qüestionaris estandarditzats de qualitat de vida i d’autocura que van reflectir millores tant en el moment final de les sessions com al cap de 6 i de 12 mesos.

L’objectiu principal és que en finalitzar el programa els pacients siguin més capaços de responsabilitzar-se de la pròpia malaltia i autocuidar-se, identificant els símptomes, donant-los una resposta adequada, i adquirint eines per gestionar l’impacte físic, emocional i social de la malaltia. “Un pacient informat i complidor és un pacient que al final reingressa menys, i això suposa un gran benefici tant per a les persones com per al sistema sanitari”, assegura el Dr. González Costello.

L’organització dels grups (selecció de participants, formació del pacient que exposa, preparació del contingut de cada jornada, elaboració i anàlisi dels qüestionaris) va a càrrec tant de metges com d’infermeres de la Unitat, però resulta especialment rellevant, en tot aquest procés, el paper del professional infermer. “L’element clau és el fet que al pacient li arriba tota la informació amb el llenguatge, el punt de vista i la sensibilitat del mateix pacient. Durant les sessions sovint expressen el que moltes vegades no diuen al metge o la infermera en una consulta; per exemple, se sinceren més sobre els incompliments de la medicació o de la dieta”, afirma la Sra. Magda Nebot, infermera d’insuficiència cardíaca i responsable directa d’aquestes sessions.

La Unitat Funcional d’Insuficiència Cardíaca i Trasplantament Cardíac de l’Hospital Universitari de Bellvitge és referent a Catalunya i l’Estat espanyol en el tractament avançat de la insuficiència cardíaca. Atén des de malalts crònics fins a aquells casos més aguts i urgents que poden necessitar recursos més complexos com són l’assistència ventricular mecànica o el trasplantament de cor.

Aquestes sessions estan englobades dins del Programa Pacient Expert Catalunya. Aquest programa, nascut en el si de l’ICS, és un dels 32 projectes identificats com a estratègics pel Pla de Salut de Catalunya 20011–2015 i té com a finalitat millorar la comprensió de la seva malaltia per part dels pacients crònics i promoure canvis d’hàbits que incideixin positivament en la seva qualitat de vida. Forma part del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya, i està basat en experiències desenvolupades en altres països, com Gran Bretanya. Tot i que, a Catalunya el programa ha estat promogut principalment en l’àmbit de l’atenció primària, també hi participen alguns centres hospitalaris.

Consisteix en l’organització de 9 sessions setmanals d’una hora i mitja de durada, amb la participació, com a màxim, d’entre 10 i 12 pacients. Aquests estan liderats per l’anomenat pacient expert, una persona escollida a causa de la seva motivació, coneixements i habilitats comunicatives, que és qui exposa els continguts que es tracten en cada jornada i qui modera la conversa. En les sessions també hi ha present un professional sanitari, però només com a observador.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email