Treballarà perquè l’IDIBELL tingui una política científica única i sigui líder al sud d’Europa en formació de joves investigadors

El nou director general de l’IDIBELL, Sr. Emilià Pola, es va presentar oficialment el passat divendres 26 de setembre als investigadors i el personal de l’IDIBELL en un acte públic que va tenir lloc a la sala d’actes de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

La trobada, oberta a tothom, estava principalment adreçada a les persones que desenvolupen tasques de recerca a la institució, ja sigui predoctoral, postdoctoral, de suport tècnic, o responsables de grup. En el torn de paraules, tots els assistents van poder transmetre-li directament al Sr. Pola les seves opinions sobre la situació i el funcionament de la institució.

El nou director general va ser presentat pel president de la Junta de Govern de l’IDIBELL, Dr. Xavier Corbella, el qual va destacar la importància de tenir un responsable amb dedicació completa i en el marc d’una nova estructura orgànica en què per primera vegada es distingeix entre la figura del director general i la de la direcció científica.

Segons aquest nou organigrama, l’IDIBELL té ara una direcció general de la qual depenen la direcció de gestió i la direcció científica, que anirà a càrrec col·legiadament del Dr. Gabriel Capellà, Dr. Josep M. Grinyó, Dr. Carles Solsona i Dra. Isabel Fabregat.

El Dr. Corbella va destacar també el fet que, a més de tenir una sòlida formació en gestió, el nou director general coneix de primera mà la ciència pels seus estudis de biòleg i ha estat un dels principals impulsors, des de diferents càrrecs a l’Administració pública, de la creació dels centres de recerca de Catalunya.

Durant el seu parlament de presentació als investigadors, Emilià Pola va explicar que la seva principal tasca en els propers anys serà la de consolidar un centre de recerca que apliqui la seva pròpia política científica, controli el reclutament i la sortida d’investigadors, projecti una sòlida imatge pública i persegueixi una única visió.

Entre les oportunitats de futur de l’IDIBELL, va destacar l’excel·lent relació entre la qualitat de la recerca que es fa i el pressupost invertit, el decidit suport de les institucions que el conformen i també de l’Ajuntament de l’Hospitalet, el Departament de Salut i el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, la bona ubicació geogràfica, l’ampli espai per créixer, i molt especialment la perspectiva de liderar a curt termini un projecte importantíssim per a Catalunya i tot Espanya com és el Biopol de l’Hospitalet.

Pel costat contrari, va citar com una amenaça el fet que en el passat hagin primat determinades rivalitats i interessos particulars per damunt de la necessària cohesió interna, tant a nivell de persones com d’institucions, herència que, va remarcar, cal deixar definitivament enrere de cara a la projecció futura de la institució.

Un dels projectes fonamentals que va exposar és el de convertir l’IDIBELL en l’institut de recerca de l’Estat més atractiu per als investigadors joves, així com el de potenciar el fet que la recerca bàsica estigui al servei de preguntes clíniques.

Va fer també incidència en el seu desig de trobar un concepte definitori que, amb caràcter general, serveixi per descriure el focus científic de l’IDIBELL, de cara sobretot a la seva projecció pública.

Així mateix, va exposar el seu projecte d’estructurar els grups de recerca en àrees i el de crear tres tipus de grups (emergent, júnior i sènior), controlats per un Scientific Advisory Board (SAB). Altres prioritats que va destacar van ser la constitució d’una Oficina de Transferència Tecnològica potent i la creació d’un Gabinet de Comunicació per projectar la imatge de la institució.

La seva visió, va concloure, és que l’IDIBELL sigui un centre únic amb una política científica única i que arribi a convertir-se en “el millor lloc del sud d’Europa per venir a formar-se com a investigador”.

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Nou director general de l’IDIBELL, Emilià Pola

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email