Un dels PET/TC de l'Hospital de Bellvitge

Un dels PET/TC de l'Hospital de Bellvitge

La PET/TC és una tècnica de diagnòstic per la imatge que combina dues modalitats complementàries: la tomografia per emissió de positrons (estudi de la funció, la qual depèn del radiofàrmac que s’injecti al pacient) i la tomografia computada (estudi de l’anatomia).

La Unitat de Medicina Nuclear-PET, de gestió compartida entre l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, disposa de dos equips híbrids PET/TC, un instal·lat al 2003 (el primer a Espanya) i un altre al 2016. Ambdós equips han superat amb èxit els requisits d’acreditació per part del prestigiós programa EARL (EANM Research Ltd) de l’Associació Europea de Medicina Nuclear (EANM), de manera que la unitat ha estat acreditada com a Centre d’Excel·lència en PET/TC.

Aquesta acreditació significa un prestigiós aval internacional de la qualitat de l’activitat al nostre centre. Així mateix, l’acreditació facilita els estudis comparatius amb l’activitat d’altres centres de referència i posiciona favorablement per participar en assajos multicèntrics nacionals i internacionals.

Al 2016 es van explorar 6.316 pacients, dels quals més del 85% van ser oncològics. La segona indicació clínica més freqüent va ser el deteriorament cognitiu. La major part de pacients són de la nostra regió sanitària, encara que també es dona suport a altres territoris.

Tota l’activitat assistencial, docent i de recerca que es desenvolupa requereix dels recursos tecnològics més avançats i d’un equip humà altament qualificat multidisciplinari amb professionals mèdics (medicina nuclear i radiodiagnòstic), d’infermeria i tècnics, de suport i especialistes en radiofarmàcia i radiofísica.

3 d’abril de 2017

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email