El Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat (MSPSI) ha concedit quinze ajudes a projectes de l’IDIBELL per fer recerca clínica independent. L’import total de les ajudes concedides ha estat de 938.254 €.

De les quinze propostes seleccionades, una s’ha presentat a través de la fundació de recerca de l’Hospital de Viladecans i dues a través del CAIBER. L’IDIBELL ha estat un dels instituts de recerca amb més projectes concedits, amb una taxa d’èxit al voltant d’un 80 % (19 projectes presentats).
La UCICEC va gestionar la presentació a l’HUB de la convocatòria per part de la responsable de l’MSPSI (Natividad Calvente, 15 d’octubre de 2010) i ha donat suport metodològic, estadístic i en l’elaboració de les memòries dels assaigs clínics presentats.
Seguidament es presenta un resum elaborat per la UCICEC de les dades més rellevants dels 12 projectes finançats en aquesta convocatòria que estan liderats per investigadors de l’HUB:

Vegeu el quadre


Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email