World Lupus Day

World Lupus Day

Avui se celebra el Dia Mundial contra el lupus, una malaltia autoimmune crònica que pot provocar la inflamació de qualsevol òrgan o articulació i, molt sovint, eritemes en forma d’ales de papallona al nas i les galtes que apareixen en brots periòdics. L’Hospital Universitari de Bellvitge compta amb un equip específic, la Unitat Funcional de Malalties Autoimmunitàries Sistèmiques (UFMAS), que tracta actualment uns 400 pacients de lupus.

La millora del diagnòstic precoç, gràcies al treball coordinat amb l’Atenció Primària, i l’efectivitat dels tractaments existents avui han aconseguit que en un percentatge molt elevat dels casos els pacients de lupus puguin portar una vida normal, tal i com destaca la Dra. Francesca Mitjavila, coordinadora de la UFMAS. “Hem aconseguit reduir el nombre de brots amb tractaments més efectius i alhora reduir el dany crònic i els efectes secundaris de caire renal, cardiovascular o sobre el sistema osteoarticular”, afirma la Dra. Mitjavila.

La UFMAS de l’Hospital de Bellvitge aplega reumatòlegs, internistes, nefròlegs, neuròlegs, pneumòlegs i dermatòlegs per assolir el millor abordatge de cada cas, i assumeix cada any uns 40 nous pacients de lupus, una xifra que es manté estable des de fa uns anys. Els especialistes de la Unitat es reuneixen cada quinze dies per tractar de forma conjunta els casos més complexos per tal de decidir el millor tractament i abordatge “Alguns d’aquests casos poden arribar a ser greus, però tenen molt millor pronòstic que fa dues dècades”, explica la coordinadora de la UFMAS.

En una malaltia autoimmune com el lupus, el sistema immunològic no es capaç de diferenciar entre partícules estranyes (antígens) i les pròpies cèl•lules o teixits, i produeix anticossos en contra de “si mateix”. Aquests anticossos són els responsables de la malaltia. Es tracta d’una malaltia crònica, en la qual l’afectació orgànica persisteix durant un llarg període de temps i fins i tot tota la vida, però no sempre es tenen símptomes, ja que en general es manifesta en períodes d’activitat de la malaltia.

El lupus afecta principalment a dones i cada persona té un patró diferent de la malaltia, fet que en ocasions dificulta el diagnòstic. La malaltia es pot presentar a qualsevol edat, tot i que el més freqüent és que s’iniciï en la joventut, per la qual cosa el diagnòstic precoç és summament important. Els darrers estudis mostren una prevalença d’uns 10 casos de lupus per cada 100.000 habitants. I s’estima que uns 5 milions de persones pateixen la malaltia a tot el món.

10 de maig de 2018

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email