El Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud (LCTMS) es va constituir el gener de 2010 com a agrupació funcional de quatre laboratoris: el Laboratori Clínic de l’Hospital de Viladecans, el Laboratori Clínic de l’Hospitalet-Cornellà, el Laboratori Clínic de l’HUB i el Servei de Microbiologia de l’HUB. Té una direcció col·legiada, formada pels responsables de cadascun dels laboratoris integrants, i depèn de la Gerència Territorial Metropolitana Sud.

El Laboratori Clínic Territorial va assolir la majoria d’objectius durant el primer any de funcionament

Durant el seu primer any de funcionament, va assolir la majoria dels objectius plantejats, segons consta en la seva Memòria. Els principals objectius assolits van ser l’elaboració del catàleg conjunt de l’LCTMS, que conté totes les anàlisis que s’efectuen en cadascun dels laboratoris; l’establiment de mesures de complementarietat de cara a la subcontractació amb tercers, de manera que no s’enviï a altres laboratoris cap anàlisi que efectuï un dels quatre; la constitució del Comitè de la Qualitat conjunt; la unificació del nom i el logotip, i la comunicació del Pla de formació i de les sessions formatives de cada laboratori a la resta.

També cal destacar la realització de l’auditoria externa conjunta sobre l’acompliment dels requisits de la norma ISO 9001:2008; de reunions de diferents grups de treball sobre lípids, preanalítica, al·lèrgia i informàtica, així com les estades de facultatius del Laboratori Clínic de l’Hospitalet-Cornellà en el Laboratori Clínic de l’HUB.

Per a l’exercici en curs, els principals objectius del Laboratori Clínic Territorial són l’elaboració d’un projecte per unificar la numeració de les peticions; noves accions de racionalització de la subcontractació; la creació d’una base de dades per millorar la gestió del catàleg conjunt; la represa del projecte de millora de les infraestructures; accions que millorin la racionalització de la demanda, i un projecte d’interconnexió dels sistemes informàtics, entre d’altres.

Setembre 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email