També és el laboratori d’Espanya amb més anàlisis diferents acreditades

Aquest mes de març de 2008, el Laboratori Clínic de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat acreditat, d’acord amb la norma ISO 15189, per l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), per a l’examen de 110 propietats biològiques diferents. Aquest fet fa que el nostre Laboratori Clínic sigui el primer de Catalunya a estar acreditat per l’ENAC i el laboratori clínic amb més anàlisis diferents acreditades d’Espanya.

Amb independència d’aquesta acreditació, el Laboratori Clínic de l’Hospital Universitari de Bellvitge està certificat segons la norma ISO 9001 des de fa anys. Aquesta certificació, de tota manera, no entra a garantir la competència tècnica del laboratori, sinó que només ens assegura, essencialment, que el laboratori està raonablement ben organitzat, que es vetlla per la millora contínua i la satisfacció del client, i que hi ha un pla de formació continuada.

Per aquesta raó, el primer trimestre de 2006 es van començar les activitats necessàries per adaptar-nos als requisits de la norma ISO 15189, cosa que ha conduït a la consecució de l’acreditació de les anàlisis —tant programades com urgents— que es fan al Laboratori General del nostre Laboratori Clínic.

Disposar de l’acreditació de l’activitat analítica d’un laboratori clínic s’ha d’entendre com disposar d’una mena de document notarial que dóna fe que aquell laboratori clínic ha demostrat la seva competència per a la realització de les anàlisis incloses en l’abast de l’acreditació.

Lògicament, la situació òptima per a un laboratori clínic és tenir acreditats tots els exàmens que realitza, inclosos els més sofisticats. Per això, el Laboratori Clínic de l’Hospital Universitari de Bellvitge inicia ara un nou procés que, previsiblement, tindrà una durada aproximada d’uns dos anys, i que conduirà a l’acreditació de la majoria de les anàlisis que oferim en el nostre catàleg de prestacions.

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Laboratori Clínic de l’HUB ISO 15189

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email