Deu anys després que el Laboratori Clínic de l’Hospital Universitari de Bellvitge aconseguís ser el primer laboratori acreditat de Catalunya, i gràcies a l’esforç dels professionals que el componen, ha assolit una nova fita: l’acreditació conjunta amb el Laboratori Clínic de l’Hospital de Viladecans. Un cop unificada la gestió de la qualitat de tots dos laboratoris, el sistema ha estat auditat per l’Entitat Nacional d’Acreditació i Certificació (ENAC) i, finalment, la Comisión de Acreditación ha decidit mantenir i ampliar l’acreditació del Laboratori Clínic, segons la norma internacional UNE-EN ISO 15189:2013: Laboratorios clínicos-Requisitos particulares para la calidad y la competencia, amb un abast flexible integrat.

Tots dos laboratoris formen part a l’actualitat del Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud (LCTMS), juntament amb el Laboratori Clínic de l’Hospitalet i al Servei de Microbiologia, en el marc d’un ambiciós projecte que inclou importants canvis no solament organitzatius, sinó també estructurals.

29 d’agost de 2018

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email