El grup d'Infeccions Respiratòries i en l'Hoste Immunocompromès, segon grup més rellevant de l'IDIBELL

Els grups de recerca de l’Hospital Universitari de Bellvitge estan entre els grups de l’IDIBELL que han tingut una major i més rellevant activitat científica durant el 2012, segons la Memòria d’aquest institut de recerca.

El grup d’Infeccions Respiratòries i en l’Hoste Immunocompromès, que lidera el Dr. Jordi Carratalà, ha estat el segon grup de l’IDIBELL amb més activitat científica, amb la publicació durant el 2012 de 84 articles indexats en revistes que sumen un factor d’impacte agregat de 380,53 punts. Els seus treballs han tractat, principalment, sobre la pneumònia adquirida a la comunitat, la influenza, la tuberculosi i altres infeccions micobacterianes, infeccions en pacients amb càncer i receptors de trasplants, i infeccions en pacients amb VIH/sida.

El grup de Malalties Cardiovasculars, que lidera el Dr. Àngel Cequier, ha estat el tercer amb més activitat, amb un total de 49 articles publicats en revistes que sumen 295,02 punts de factor d’impacte. Les seves principals línies de recerca han estat la cardiologia intervencionista, la cirurgia cardíaca, la cirurgia vascular, la malaltia cardíaca aguda, la imatge cardíaca, el risc vascular i les arítmies cardíaques.

Un altre grup que ha destacat, com cada any, per la seva activitat és el de Neuropatologia, que lidera el Dr. Isidre Ferrer, i que aquest 2012 ha publicat 39 articles amb un factor d’impacte de 239,50 punts. També han sumat més de 100 punts de factor d’impacte els grups de Nefrologia i Trasplantament Renal, liderat pel Dr. Josep M. Grinyó; Quimioresistència i Factors Predictors de Resposta Tumoral i Medi Ambient Estromal, amb la participació dels Drs. Enric Condom, August Vidal i Lola Martí; Càncer Colorectal, amb la participació de la Dra. Esther Kreisler, i Psiquiatria i Salut Mental, liderat pel Dr. Josep Manuel Menchón.

Comments are closed.

Home | eHub | Email