El grup del Dr. Isidre Ferrer ha iniciat dos projectes d’investigació que pretenen identificar canvis cerebrals precursors del Parkinson i l'Alzheimer

El grup de recerca del Dr. Isidre Ferrer, director de l’Institut de Neuropatologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha iniciat dos projectes d’investigació que pretenen identificar canvis cerebrals precursors de les malalties de Parkinson i Alzheimer.

L’estudi Identificació d’un transcriptoma de risc en els primer estadis de la malaltia de Parkinson és un dels projectes de l’IDIBELL que han rebut finançament en la darrera convocatòria d’ajuts del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) de l’Instituto de Salud Carlos III. L’estudi sobre la malaltia d’Alzheimer, inclòs en el projecte DEVELAGE (Pathways common to brain development and ageing) de set centres de recerca europeus, ha rebut finançament del 7è Programa Marc de la Unió Europea.

La hipòtesi de treball és que, en les malalties degeneratives del sistema nerviós, es pot produir un procés anàleg al de l’aterosclerosi en les malalties cardiovasculars, és a dir, pot haver-hi processos biològics progressius que, durant anys, no provoquen símptomes però que finalment s’expressen en malaltia neurològica degenerativa.

Factors com ara el fet que fins a un 80 % de les persones més grans de 65 anys tenen canvis cerebrals típics d’Alzheimer, tot i que només el 5 % tenen efectivament la malaltia, fan pensar que aquesta patologia és en realitat un procés degeneratiu progressiu que s’inicia als 40 o 50 anys.

A partir de les mostres de cervells del Banc de Teixits Neurològics de l’IDIBELL, els investigadors utilitzaran tècniques sofisticades per estudiar l’RNA, el DNA, les proteïnes, els lípids i els metabolits d’una mateixa regió del cervell i, a través d’estudis computacionals, combinaran tots aquests resultats per obtenir un patró molecular de risc de desenvolupament del procés degeneratiu.

Els principals objectius són entendre millor els mecanismes que desencadenen ambdues malalties, buscar dianes preventives que aturin o alenteixin el procés de degeneració abans que es manifesti, i buscar marcadors que informin d’aspectes com ara la rapidesa del procés degeneratiu.

Aquestes línies de recerca són una continuació del treball realitzat en els darrers anys a l’Institut de Neuropatologia, que inclou també, entre d’altres estudis, assajos amb ratolins genèticament modificats d’algunes de les molècules ja identificades, amb resultats esperançadors.

Febrer 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email