El grup d’insuficiència cardíaca participa en l’elaboració d’un document de referència

Metges dels serveis d’Urgències, Medicina Interna i Cardiologia, tots ells membres del grup d’insuficiència cardíaca de l’Hospital Universitari de Bellvitge, han participat de manera destacada en l’elaboració d’un document de consens per la millora dels pacients amb insuficiència cardíaca aguda publicat recentment a la revista Emergencias. Aquest document és fruit del treball en grup de les societats científiques de Medicina d’Urgències i Emergències (SEMES), de Cardiologia (SEC) i de Medicina Interna (SEMI) i vol ser un referent estatal per a la millora de l’atenció als malalts amb insuficiència cardíaca.

L’enfocament d’aquestes recomanacions, basades en la revisió de la literatura i l’experiència clínica, s’ha realitzat abastant diferents punts crítics del procés assistencial: al Servei d’Urgències, pel que fa a l’avaluació inicial del pacient amb clínica suggestiva d’insuficiència cardíaca aguda, orientació diagnòstica, primeres decisions terapèutiques, monitoratge, avaluació del pronòstic i criteris de derivació; durant l’hospitalització, amb el desenvolupament d’un protocol bàsic terapèutic; després de l’alta, amb la definició d’objectius de maneig i tractament de la insuficiència cardíaca a l’alta del pacient; i de forma global, mitjançant la millora o creació d’una organització en l’atenció multidisciplinària i la continuïtat assistencial.

Enllaç al document:

Consenso para la mejora de la atención integral a los pacientes con insuficiencia cardiaca aguda

Notícies relacionades

El grup d’insuficiència cardíaca de l’Hospital Universitari de Bellvitge es consolida com a referent nacional

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email