Aquest mes de juliol s’ha començar a redactar el projecte de transformació de l’àrea de la Granvia on s’instal·larà el complex

El Govern de la Generalitat ha aprovat la constitució del Consorci BiopoL’H, el futur àmbit d’investigació biomèdica de l’Hospitalet de Llobregat format per hospitals (Hospital Universitari de Bellvitge i Institut Català d’Oncologia), universitats, centres de recerca i empreses que tindrà com a eix central l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

El Consorci BiopoL’H està format, per part del Govern, pels departaments de Salut, Innovació, Universitats i Empresa, i Economia i Finances. A més, també en formen part l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, la Universitat de Barcelona i la Fundació privada BioRegió de Catalunya.

Aquest complex biomèdic formarà part del Parc Científic de la Salut de l’Hospitalet de Llobregat i s’ubicarà a l’entorn de la Granvia. El Parc, que es posarà en marxa el 2015, tindrà quatre pols d’activitat: el sanitari, l’universitari, un tercer dedicat a la recerca i a la investigació en biomedicina, i un quart amb empreses especialitzades en biotecnologia.

Amb aquest projecte es potenciarà la recerca biomèdica, la transferència de coneixement i la innovació a Catalunya, alhora que s’impulsarà la creació de noves empreses i activitats econòmiques. A més, es busca atraure altres companyies del sector farmacèutic i biotecnològic de fora de Catalunya.

El primer pas per a la constitució del BiopoL’H es va fer el 10 d’octubre de 2006, amb la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, la Universitat de Barcelona i la Comissió Executiva de la Bioregió de Catalunya.

Simultàniament a l’aprovació de la constitució del Consorci BiopoL’H, el Consorci per a la reforma de la Granvia de l’Hospitalet de Llobregat i l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU) han iniciat aquest mes de juliol la redacció del projecte de transformació urbanística de l’avinguda de la Granvia en el tram de dos quilòmetres que discorre entre el barri del Gornal i el riu Llobregat, i dels terrenys que l’envolten.

L’alcaldessa de L’Hospitalet, Il·lma. Sra. Núria Marín, i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Hble. Sr. Joaquim Nadal, van presentar el passat dilluns 21 de juliol els criteris que regiran aquesta transformació.

L’àmbit d’actuació afecta prop de dues-centes hectàrees de sòl a la zona de la Marina de l’Hospitalet, on s’instal·larà el BiopoL’H. El projecte també preveu una important proporció d’espais lliures per a l’ús lúdic de la ciutadania. Està previst que les obres s’iniciïn durant l’any 2010.

La recuperació de l’accessibilitat a tots dos costats

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: El Govern aprova la constitució del Consorci BiopoL’H

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email