El Dr. Xavier Fuentes, nomenat representant internacional en el Comitè Comú per a les Guies en Metrologia

El Dr. Xavier Fuentes Arderiu, del Laboratori Clínic de l’HUB, ha estat nomenat representant de la Federació Internacional de Química Clínica i Ciències de Laboratori Clínic en el Comitè Comú per a les Guies en Metrologia (Oficina Internacional de Pesos i Mesures).

Aquest Comitè té com a responsabilitat la redacció i el manteniment del Vocabulari Internacional de Metrologia (versió internacional: http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_200_2008.pdf; versió catalana: http://www.acclc.cat/continguts/ivv114.pdf).

Els conceptes fonamentals de la metrologia, ciència de les mesures i les seves aplicacions, es van introduint progressivament en tot els àmbits de les ciències de la salut on són necessàries mesures de qualsevol mena.

Les especialitats directament relacionades amb les ciències de laboratori clínic, dedicades essencialment a fer mesures biològiques o químiques in vitro d’interès mèdic, són ara les que millor acullen aquesta disciplina relativament nova.

De ben segur que l’aportació de la metrologia a les ciències de la salut es traduirà finalment en una millora de l’atenció als pacients.

Gener 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email