El passat dia 12 de novembre, el Dr. Pablo Moreno, responsable de la Unitat de Cirurgia Endocrina del Servei de Cirurgia General Digestiva de l’Hospital Universitari de Bellvitge, va rebre el premi Covidien al millor article original publicat a la revista Cirurgia Espanyola durant l’any 2013, com a autor principal del treball titulat “Eficacia e impacto económico del bisturí armónico Focus frente al dispositivo ACS-14C en la tiroidectomía total por bocio multinodular. Estudio prospectivo aleatorizado”.

Els autors de l’article són Pablo Moreno, José Manuel Francos, Arantxa García Barrasa, Enrique Fernández Alsina, Eugenia de Lama, Rosario Martínez, María Carral i Josefina Martín Lobato. El premi, dotat econòmicament i amb una placa commemorativa, va ser lliurat durant el sopar del XXX Congrés Nacional de Cirurgia.

El Dr. Pablo Moreno rep el premi al millor article publicat a ‘Cirugía Española’ el 2013

L’objectiu de l’estudi va ser avaluar els resultats i els possibles avantatges del nou dispositiu Focus en comparació amb el terminal convencional de bisturí harmònic ACE-14S, menys ergonòmic, assumint que actualment, en moltes institucions, la tiroïdectomia convencional inclou l’ús rutinari de bisturí harmònic o d’altres aparells d’energia.

Focus va reduir el temps de la cirurgia un 16% (13 minuts) en comparació amb ACE-14S, amb un impacte positiu en el pressupost de la tiroidectomia d’aproximadament 179,74 €, en comparació amb la tiroidectomia realitzada amb ACE-14S.

Diversos factors semblen relacionats amb aquesta reducció del temps quirúrgic. En primer lloc, la millor ergonomia de Focus permet incrementar el nombre de maniobres de dissecció amb menys intercanvi de material entre cirurgià i instrumentista. Per altra banda, també permet una disminució significativa del nombre de lligadures, cosa que també implica, encara que en menor mesura, menys temps quirúrgic.

A la reducció de 13 minuts en el temps quirúrgic s’ha d’afegir l’estalvi de temps quirúrgic ja aconseguit per la utilització del bisturí harmònic enfront de la cirurgia convencional realitzada amb lligadures, estimat per dues metaanàlisis en 22,67 i 23,1 minuts. Sembla lògic, doncs, pensar que Focus és altament cost-eficaç en relació amb la cirurgia clàssica tant en reducció de temps quirúrgic com de costos.
Podeu veure l’abstract de l’article clicant aquí.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email