El Dr. Pablo Moreno, nomenat membre del Comitè Científic de l’Associació Espanyola de Cirurgians

Després de 4 anys com a coordinador de la Secció de Cirurgia Endocrina de l’Associació Espanyola de Cirurgians (AEC), el Dr. Pablo Moreno, cap de la Unitat de Cirurgia Endocrina de l’HUB, ha passat a formar part de la Junta Directiva de l’AEC en qualitat de membre del Comitè Científic.

Aquest càrrec, amb una durada màxima de 4 anys, té com a objectiu donar suport a la Junta en temes de formació de postgrau per a residents, formació continuada de professionals en plantilla, auspici de cursos i organització i desenvolupament dels aspectes científics dels Congressos Nacionals de 2014 i 2016 i les Reunions de 2013 i 2015.

La seva activitat com a coordinador de la Secció de Cirurgia Endocrina de l’AEC en el període 2008-2012 ha estat intensa. Ha participat en 14 Cursos de Cirurgia Endocrina per a residents, tant teòrics com en sessions quirúrgiques, i ha estat responsable de les activitats de la Secció en el marc de les 2 Reunions Nacionals i els 2 Congressos Nacionals de l’AEC.

També ha dirigit dos cursos precongrés i ha organitzat la I Reunió de la Secció de Cirurgia Endocrina, que va tenir com a seu el nostre hospital l’any 2011. A més, en aquest període s’han reforçat els lligams amb el Capítol Portuguès de Cirurgia Endocrina, donant peu a l’organització conjunta de reunions entre ambdues societats i amb altres societats europees.

La Unitat de Cirurgia Endocrina de l’HUB ha realitzat, entre el 2000 i el desembre del 2012, 1677 intervencions quirúrgiques, entre les quals més de 400 intervencions per càncer de tiroide, 73 casos d’hipertiroïdisme, 407 golls, 223 nòduls tiroides, 314 casos de hiperparatiroïdisme primari, 99 hiperparatiroïdismes renals i 148 suprarrenalectomies.

Des del punt de vista de la innovació, el 2002 va iniciar la determinació intraoperatòria de l’hormona paratoroïdea, que va permetre el maneig dels pacient en règim de curta estada i, ulteriorment, de forma ambulatòria. El 2006, va iniciar de forma pionera a Espanya, la cirurgia endocrina ambulatòria, i actualment ha efectuat més de 200 hemitiroïdectomies ambulatòries amb resultats i índexs de qualitat molt satisfactoris. Per altra banda, ha implementat la tiroïdectomia i paratiroïdectomia mínimament invasives, amb incisions inferiors a 3 cm. Així mateix, el 2006 va publicar un abordatge original per al tractament d’adenomes paratiroïdeus, amb ectòpia gran al mediastí (IVAMS). El vídeo d’aquesta tècnica va quedar finalista en el I Concurs Internacional de vídeos de cirurgia mínimament invasiva de Websurg (IRCADE).

En recerca, intervé en les reunions internacionals i les revistes més prestigioses de l’especialitat, i està finalitzant un projecte FIS en què, de manera coordinada amb el Servei de Nefrologia, es comparen els resultats de la cirurgia amb els del fàrmac Cinacalcet en pacients amb hiperparatiroïdisme terciari (amb trasplantament renal funcionant).

En l’àmbit de la docència, des de 2008 ha organitzat 13 edicions del Workshop en càncer avançat de tiroide, un curs que actualment és referent a l’Estat. Per altra banda, per la Unitat han rotat 3 residents de cirurgia de diversos hospitals d’Espanya i, en el segon semestre del 2013, iniciarà un fellowship en cirurgia endocrina.

Febrer 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email