El Dr. Carles Masdevall, responsable de la Unitat de Cirurgia Bariàtrica del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’HUB, ha estat nomenat president de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad Mórbida y de las Enfermedades Metabólicas. Fins ara exercia com a vicepresident i president electe d’aquesta entitat.

El Dr. Masdevall, nomenat president de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad Mórbida y Enfermedades Metabólicas (SECO)

El nomenament va tenir lloc el passat 7 d’abril, en el Congrés Nacional de la SECO, que va tenir lloc a la ciutat de Las Palmas.

Durant el mateix Congrés, el Dr. Amador García Ruiz de Gordejuela, facultatiu especialista de la Unitat de Cirurgia Bariàtrica de l’HUB, va ser nomenat secretari de la nova junta directiva de la SECO.

Durant el període de 2 anys que durarà el seu mandat, la Junta Directiva presidida pel Dr. Masdevall organitzarà dos congressos nacionals i un congrés europeu de l’especialitat.

Abril 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email