El Dr. Albert Martínez Castelao, cap de secció del Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha iniciat un nou període de tres anys com a president de la Societat Espanyola de Nefrologia (SEN), per al qual va ser reelegit durant l’assemblea del Congrés anual de la SEN, celebrada l’octubre de 2010 a Granada.

El Dr. Martínez Castelao, reelegit president de la Societat Espanyola de Nefrologia

La finalització del període anterior i l’inici de la nova etapa al capdavant de la junta directiva de la SEN, que s’allargarà fins a l’octubre de 2014, han coincidit amb la recent celebració del Congrés anual de la SEN a Sevilla.

En la mateixa assemblea, el Dr. Josep M. Cruzado, facultatiu especialista del Servei de Nefrologia de l’HUB, ha estat reelegit també coordinador de Docència i Investigació de l’entitat, per al mateix període.

Novembre 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email