El passat 22 de desembre, es va resoldre la convocatòria de tres places de cap de servei amb destinació al nostre centre, un cop avaluades les puntuacions i efectuades les proves corresponents.

El Tribunal de la convocatòria d’una plaça de cap de servei en l’especialitat de medicina nuclear va decidir elevar proposta d’adjudicació a favor del Dr. Josep Martín Comín.

El mateix dia, el Tribunal de la convocatòria d’una plaça de cap de servei en l’especialitat d’anatomia patològica va elevar proposta d’adjudicació a favor del Dr. Enric Condom.

Així mateix, també es va reunir el Tribunal de la convocatòria d’una plaça de cap de servei en l’especialitat d’obstetrícia i ginecologia, que va elevar proposta d’ajudicació a favor del Dr. Jordi Ponce.

Tots tres especialistes ja estaven desenvolupant fins ara en el nostre Hospital el càrrec de cap de servei, amb plaça de caràcter interí.

Aquestes resolucions s’inscriuen en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut, dins de la fase corresponent al nomenament de càrrecs de comandament.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email