El nou programa estudiarà els mecanismes que, sense alterar la seqüència bàsica de l’ADN, fan que una cèl·lula normal es converteixi en cancerígena

Els Drs. Xavier Corbella, president de la junta de govern de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques (IDIBELL), Joaquim Esperalba, director general de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), i Gabriel Capellà, director de Recerca de l’ICO, van anunciar el passat dilluns 4 de febrer, en el marc del Dia Mundial contra el Càncer, la incorporació del prestigiós investigador Manel Esteller per liderar el nou Programa de recerca en Epigenètica i Biologia del Càncer de l’ICO.

L’ICO esdevé així l’únic centre sanitari d’Espanya a disposar d’un programa d’epigenètica. Aquest àmbit de recerca estudia les alteracions químiques relacionades amb l’aparició de tumors i, per tant, obre noves línies de tractament del càncer mitjançant fàrmacs que actuen sobre aquestes alteracions químiques, cosa que representa una aproximació diferent a la de la quimioteràpia convencional.

El Dr. Esteller és un científic reconegut internacionalment en l’àmbit de l’epigenètica i fins ara ha estat director del Laboratori d’Epigenètica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), amb seu a Madrid. Esteller s’incorpora a l’ICO mitjançant un contracte ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats), en un nou laboratori, de 1.000 metres quadrats.

El mateix vespre, Manel Esteller va impartir una conferència en l’acte de lliurament dels premis de la Fundació ICO, que es va celebrar al Parlament de Catalunya i va comptar amb la presència de l’Hble. Sra. Marina Geli, consellera de Salut, i del Molt Hble. Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya.

Hospital Bellvitge :: eHUB :: director de recerca d'Epigenètica i Biologia del Càncer de l'ICO, integrat a l'IDIBELL

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email