El Dr. Jordi Guardiola és un dels autors de l’article sobre un nou tractament de la colitis ulcerosa publicat a 'The New England Journal of Medicine'

La Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal del Servei d’Aparell Digestiu i la Unitat d’Assaigs Clínics del Servei de Farmacologia Clínica de l’HUB han participat en un estudi sobre el tractament de la colitis ulcerosa que s’ha publicat aquest 16 d’agost de 2012 a The New England Journal of Medicine.

Es tracta d’un assaig clínic fase II d’un nou fàrmac, el tofacitinib, un inhibidor oral de la Janus kinasa, que pot convertir-se en una alternativa per als malats que no responen al tractaments habituals. Actualment, la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal participa en un assaig fase III amb aquest mateix fàrmac.

El treball l’ha portat a terme un grup multinacional d’investigadors, i el Dr. Jordi Guardiola ha estat un dels tres investigadors principals de l’Estat espanyol.

Podeu accedir a l’abstract de l’article clicant aquí.

Octubre 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email