El Dr. Jordi Carratalà lidera un nou projecte de recerca sobre la pneumònia de la comunitat

Catorze projectes liderats per investigadors de l’Hospital Universitari de Bellvitge (d’un total de 27 projectes d’investigadors de l’IDIBELL) han rebut ajuts del programa de recerca en salut del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) en la convocatòria de 2011, segons la resolució definitiva de l’Instituto de Salud Carlos III, feta pública a finals de l’any passat.

Els treballs finançats són projectes dirigits a grups consolidats de recerca traslacional en salut, amb una durada de quatre anys, o bé projectes de recerca generals, amb una durada de tres anys. En successives notícies d’aquest butlletí, s’anirà informant del contingut dels diferents projectes liderats per investigadors de l’HUB. Per veure la llista d’aquests projectes, cliqueu aquí.

El Dr. Jordi Carratalà, coordinador mèdic del Servei de Malalties Infeccioses, és l’investigador principal del projecte titulat Utilidad de una escala basada en el modelo PIRO para clasificar los adultos hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad según la respuesta inmune y el pronóstico. Ha estat finançat amb 132.000 €, i serà desenvolupat principalment per especialistes del Servei de Malalties Infeccioses, amb la col·laboració d’especialistes en Pneumologia, Microbiologia i Immunologia del nostre centre.

És un dels quatre projectes del Servei de Malalties d’Infeccioses finançats aquest any pel FIS. En les dues darreres convocatòries, aquest servei ha aconseguit finançament per a 7 projectes, per un import total de 650.000 €.

L’HUB va iniciar la seva línia de recerca en pneumònia de la comunitat l’any 1995, data des de la qual ha tractat i seguit més de 4.600 pacients. Ha obtingut, de forma continuada, finançament competitiu per investigar en aquest àmbit, fet que s’ha traduït en nombroses publicacions en revistes científiques de primer nivell. Molts resultats s’han incorporat a les guies internacionals de pràctica clínica i han ajudat a canviar els estàndards del tractament de malalts.

Malgrat això, la pneumònia de la comunitat encara manté una mortalitat important (del 8 %), que no ha disminuït de forma significativa tot i els avenços en el tractament antibiòtic. Això està relacionat, principalment, amb la resposta inflamatòria inadequada del pacient. S’ha generat, així, un gran interès per conèixer amb més profunditat aquesta resposta inflamatòria, coneixement que permetria modular-la millor mitjançant l’administració de fàrmacs.

Concretament, l’estudi analitzarà una escala basada en el model PIRO, que incorpora quatre tipus de variables (predisposició i comorbilitats, naturalesa de la infecció, resposta de l’hoste, i extensió de la disfunció orgànica). En aquest sentit, es realitzaran una sèrie de determinacions de citoquines i de marcadors inflamatoris, a partir d’una àmplia cohort de pacients. El processament i anàlisi final de les dades permetrà determinar l’eficàcia d’aquesta escala a l’hora de classificar els pacients que requereixen ingrés segons la resposta immune i el pronòstic, i d’identificar aquells pacients susceptibles d’una modulació de la resposta inflamatòria.

Gener 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email