Jordi Adamuz

Jordi Adamuz

La Societat Catalano Balear d’Infermeria ha premiat, als Premis #TenimTalent, com a Jove Talent el doctor Jordi Adamuz. Aquest premi reconeix i premia les infermeres joves doctores pel seu esforç i contribució a la infermeria.

El Dr. Jordi Adamuz és infermer de l’Hospital Universitari de Bellvitge des de l’any 2007. Va treballar com a infermer de recerca amb els pacients amb pneumònia adquirida a la comunitat amb l’equip del Dr. Carratalà a l’Hospital Universitari de Bellvitge fins al 2012. Va ser aquí on va trobar la necessitat d’aprofundir en les cures infermeres als pacients ingressats per pneumònia respecte la planificació de l’alta hospitalària.

D’aquí, en va sorgir la seva tesi doctoral: “Impacto de la neumonía adquirida en la comunidad en el consumo de recursos sanitarios posterior al alta hospitalaria”, defensada al 2015, on va analitzar la mortalitat derivada de la pneumònia, el consum de recursos sanitaris un cops donats d’alta i va idear un programa educatiu de cara a l’alta per pacients ingressats amb pneumònia.

Actualment és infermer referent de recerca a l’Hospital Universitari de Bellvitge potenciant la investigació en cures i continua treballant en la línia de la seva tesi analitzant els factors de risc associats al consum de recursos sanitaris posterior a l’alta hospitalària. També es membre de diversos grups d’investigació i professor associat de la UB.

17 d’abril de 2018

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email