El Dr. Joaquín Mateo, durant el seu quart any de residència a l’Hospital Universitari de Bellvitge en l’especialitat d’Oncologia Mèdica, ha tingut, durant els mesos de setembre i octubre, l’oportunitat de realitzar una estada al servei Genito-Urinary Medical Oncology de l’MD Anderson Cancer Center a Houston (Estats Units), com a rotació lliure del programa d’últim any de residència.

Aquesta estada li ha permès aprofundir en el maneig dels tumors genitourinaris. S’ha dedicat especialment a càncer renal i càncer de pròstata, posant especial èmfasi en els assajos clínics de tractament neoadjuvant per a càncer de pròstata localment avançat.

Durant la rotació, ha pogut treballar activament en la posada en marxa d’un projecte pilot de recerca amb l’objectiu d’analitzar la prevalença de mutacions dels gens BRCA1 i BRCA2 en pacients amb carcinomes de cèl·lula petita de pròstata i en pacients que, tot i que no tinguin una confirmació histològica de cèl·lula petita, presenten una sèrie de característiques clíniques associades a pitjor pronòstic.

A més, durant la rotació va poder assistir a diferents sessions del programa de formació dels residents d’Oncologia de l’MD Anderson Cancer Center i a les sessions generals de la institució.

Així, va poder conèixer de primera mà no només les tècniques i procediments aplicats, sinó també la realitat d’un sistema sanitari diferent, amb els seus avantatges i inconvenients.

En definitiva, va ser una experiència molt positiva tant per la bona acollida rebuda com pel que va poder aprendre, i que recomana a tots els seus companys.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email