El Dr. Jacob defensa la seva tesi doctoral sobre factors pronòstics en la insuficiència cardíaca aguda atesa a Urgències

El Dr. Javier Jacob, facultatiu especialista del Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge, va defensar la seva tesi doctoral el passat 27 d’abril, a la sala d’actes del campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona.

La tesi, titulada Factores pronósticos en la insuficiencia cardíaca aguda atendida en los servicios de Urgencias hospitalarios españoles. Análisis del registro EAHFE, va tenir com a directors el Dr. Òscar Miró i el Dr. Pere Llorens, i va obtenir la qualificació d’excel·lent cum laude.

Aquesta tesi doctoral s’ha portat a terme dins del grup de recerca en insuficiència cardíaca aguda en Urgències (ICA-SEMES). El treball arriba a la conclusió final que la determinació del BNP (pèptid natriurètic tipus B) i la proponina a Urgències són eines pronòstiques relacionades amb la mortalitat intrahospitalària i als 30 dies, però no amb la reconsulta als 30 dies.

De tota manera, la possibilitat de sol·licitar el BNP a Urgències no ens ofereix, per si mateixa, una millora en les xifres de mortalitat intrahospitalària ni als 30 dies, en comparació amb la manca d’aquesta possibilitat. D’altra banda, segons les conclusions del treball, el coneixement de l’ecocardiografia i el coneixement de la funció sistòlica no ens ofereixen informació pronòstica.

Juny 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email