El Dr. Ignacio Escobar, cap de secció del Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari de Bellvitge, va defensar el passat 18 de març la seva tesi doctoral en el campus de la UB a Bellvitge.

La tesi, titulada Valor pronóstico de la determinación del antígeno Ki-67 en estadios quirúrgicos del cáncer de pulmón no célula pequeña, va rebre la qualificació d’excel·lent cum laude. El director de tesi va ser el Dr. Joan Moya, cap del Servei de Cirurgia Toràcica de l’HUB.

El Dr. Ignacio Escobar defensa la seva tesi doctoral sobre el valor pronòstic de la proteïna Ki-67 en càncer de pulmó

El càncer de pulmó no cèl·lula petita és un grup que engloba tres dels quatre principals carcinomes broncogènics: carcinoma escamós, adenocarcinoma i carcinoma indiferenciat de cèl·lules grans. Només exclou el carcinoma de cèl·lula petita, que té un comportament clínic i una resposta al tractament diferents de la resta.

La tesi analitza la relació d’aquest grup de carcinomes amb la proteïna Ki-67. Aquesta proteïna es troba en el nucli de totes les cèl·lules i es caracteritza perquè augmenta en quantitat quan la cèl·lula es duplica.

Treballs anteriors ja havien establert el paper de la proteïna Ki-67 com a factor pronòstic d’altres càncers, com ara limfomes, melanomes i sarcomes. En aquest cas, la tesi ha buscat una relació entre aquesta proteïna i el pronòstic del càncer de pulmó.

El treball ha consistit en un estudi descriptiu retrospectiu de 61 malalts operats a l’Hospital Universitari de Bellvitge entre l’agost de 2006 i el juny de 2008, als quals s’ha fet un seguiment d’entre 12 i 34 mesos, i en una anàlisi d’aquesta evolució en relació amb la presència de Ki-67 en les mostres dels tumors.

Els resultats han demostrat que, quan més d’un 25 % de les cèl·lules del tumor presenten el Ki-67 elevat, el pronòstic és pitjor. Concretament, els tumors que superen aquests valors recidiven més i abans, i la mortalitat dels pacients també és més elevada i precoç.

Així mateix, l’estudi ha trobat una relació significativa del Ki-67 amb altres factors pronòstic coneguts d’aquests carcinomes, com són les dimensions del tumor, l’extensió de la malaltia segons l’estadiatge TNM, el grau de diferenciació, i el valor SUVmax obtingut per tomografia d’emissió de positrons.

Aquest treball, per tant, pot contribuir a la inclusió de l’antigen de la proteïna Ki-67 entre els factors pronòstics del càncer de pulmó, ja sigui associat amb altres factors pronòstics o bé per si sol.

El Dr. Escobar agraeix, a més de la direcció del Dr. Moya, el suport que ha tingut durant l’elaboració de la tesi d’altres professionals del nostre Hospital i, en especial, de la Dra. Cristina Masuet, del Servei de Medicina Preventiva, i el Dr. Roger Llatjós, del Servei d’Anatomia Patològica.

Juny 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email