El Dr. Gustavo Suárez obté la certificació de l’European Examination Board in Otorhinolaringo-logy - Head and Neck Surgery

El Dr. Gustavo Suárez, resident de 4rt any del Servei d’Otorinolaringologia, ha estat el primer facultatiu del nostre centre a obtenir la certificació d’expertesa de l’European Examination Board in Otorhinolaringology – Head and Neck Surgery, després d’haver superat satisfactòriament la prova escrita i el posterior examen oral, realitzat el passat 19 de novembre a Viena.

L’edició del 2012 ha estat la tercera d’aquest examen europeu. Aquesta ha constat d’una prova en anglès creada per la secció d’Otorinolaringologia de la European Union of Medical Specialists, vinculada a la Unió Europea, per tal d’harmonitzar els coneixements dels otorinolaringòlegs de tot Europa i facilitar l’intercanvi de professionals. L’obtenció de l’aprovat representa una confirmació, a nivell europeu, dels coneixements i expertesa del professional.

Febrer 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email