El Dr. Francesc Esteve va defensar la seva tesi doctoral sobre prevenció de la bacterièmia relacionada amb els catèters vasculars a l’UCI

El passat 16 de maig, el Dr. Francesc Esteve, facultatiu especialista del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari de Bellvitge, va defensar, en el campus de Bellvitge de la UB, la tesi doctoral titulada Aplicació d’un programa per a la prevenció de la bacterièmia relacionada amb els catèters vasculars a pacients d’UCI d’un hospital de tercer nivell. Els directors de la tesi van ser el Dr. Francesc Gudiol i el Dr. Miquel Pujol. Va obtenir la qualificació d’excel·lent cum laude per unanimitat.

Les conclusions generals van ser, en primer lloc, que l’aplicació d’un programa de prevenció i vigilància redueix de manera significativa i sostinguda les taxes d’aquest tipus d’infecció en una UCI. En segon lloc, es va poder comprovar que l’ús de connexions desinfectables sense agulla no modifica la incidència de la bacterièmia. Per últim, es va establir que les infeccions amb origen en el catèter arterial són un 40% de les BRC en relació amb les que tenen origen en el catèter venós central, i que la localització femoral del catèter arterial incrementa el risc de BRC per gèrmens gramnegatius.

La bacterièmia relacionada amb els catèters (BRC) vasculars és un problema important a les UCI que pot ser causa de l’augment de la morbilitat i la mortalitat dels pacients ingressats. Aquesta tesi va tenir com a objectius avaluar l’impacte en les taxes de bacterièmia de la implementació d’un protocol per a l’ús adequat dels catèters vasculars; avaluar un sistema de connexió per als catèters sense aguilla, i analitzar la incidència i l’epidemiologia de la bacterièmia relacionada amb el catèter arterial en pacients ingressats en una UCI.

Per al primer objectiu, es va dissenyar un estudi prospectiu observacional en què es van calcular les taxes de BRC en períodes bimensuals durant cinc anys i es van comparar els resultats. Per al segon objectiu, es va dissenyar un estudi prospectiu de dos grups aleatoritzats utilitzant dues connexions per als catèters i calculant i comparant les taxes d’infecció en tots dos grups. Finalment, per al tercer objectiu, un altre estudi prospectiu observacional va analitzar les taxes de BRC del catèter arterial de localització radial i femoral i es van identificar factors predictius independents per a la BRC en els catèters arterials i per al tipus de microorganisme segons la seva localització.

Aquest treball no hauria estat possible sense la col·laboració de tot l’equip de metges i infermeres del Servei de Medicina Intensiva, així com de l’equip d’infeccions nosocomials de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Desembre 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email