El Dr. Eduard Montanya, nomenat president del Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya

Aquest mes de gener, el Dr. Eduard Montanya, cap de secció del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha estat nomenat president del Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya.

Aquesta entitat és l’òrgan consultiu del Departament de Salut i dels organismes que en depenen per tal d’assessorar i promoure actuacions a favor de les persones diabètiques.

El Dr. Montanya és llicenciat en Medicina i Cirurgia l’any 1981 per la Universitat de Barcelona, especialista en Endocrinologia i Nutrició, i doctorat en Medicina i Cirurgia l’any 1990 per la UB. Del 1990 al 1992, va ser fellow postdoctoral al Joslin Diabetes Center del Departament de Medicina de la Universitat de Harvard. És facultatiu especialista del Servei d’Endocrinologia de l’HUB des del 1987, on actualment és cap de secció.

Des del 1988, desenvolupa una contínua activitat de recerca que ha generat centenars d’articles en publicacions internacionals. Actualment coordina el grup de recerca en diabetis i metabolisme de l’IDIBELL, integrat en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) que té com a línies de recerca més destacades l’estudi de la biologia molecular i cel·lular de les cèl·lules d’illots pancreàtics i l’estudi de la resistència a l’insulina en l’obesitat. Ha presidit l’Associació Catalana de Diabetis i el grup d’illot pancreàtic de la Societat Espanyola de Diabetis (SED), i ha rebut el Premi de Recerca de la SED.

En la composició del Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya, hi figuren representants dels afectats (l’Associació de Diabètics de Catalunya), dels professionals sanitaris responsables de l’atenció a les persones amb diabetis (l’Associació Catalana de Diabetis de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears) i de l’Administració Sanitària.

Entre les seves funcions, hi ha les d’informar i assessorar sobre la prevenció i l’assistència sanitària als malalts diabètics en tots els seus nivells, promoure campanyes i actuacions divulgatives, fer estudis sobre els problemes socials i econòmics que genera la malaltia, i fomentar l’associacionisme i la conjunció d’esforços d’especialistes, pacients i familiars, entre d’altres.

Març 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email